Hvad er laser?

LASER: ordet laser er en forkortelse for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser er en speciel type lys, der er monokromatisk og koherænt. Sagt på en anden måde er laser en form for lys, der er meget rent og velorganiseret. Disse egenskaber gør at laser (med den rette bølgelængde) kan
trænge dybt ind i vævet, meget dybere end LEDlys. Det gør det muligt at behandle vævsskader og kroniske smerter, selvom disse ligger dybt i kroppen.

Hvordan virker laser?

Laserbehandling har en fotokemisk effekt (som fotosyntese i planter). En af de vigtigste virkningsmekanismer forekommer i mitokondrierne (det cellulære kraftværk inde i hver celle). Når vores celler bliver stressede (måske på grund af sygdom, skade eller aldring) producerer mitokondrierne nitrogenoxid (NO).

Dette nitrogenoxid fortrænger ilt fra cellerne og forårsager en overproduktion af reaktive oxygenarter, som fører til noget der kaldes oxidativ stress. Oxidativt stress betyder, at der sker inflammation og celledød. Så længe der er inflammation i cellerne, er de ude af stand til at virke korrekt – og inflammationstilstanden består.

Laserbehandling med den korrekte bølgelængde og tæthed, stopper produktionen af nitrogenoxid og tillader ilt tilbage til mitrokondrierne, så deres normale funktioner genoprettes. Når den normale cellefunktion er genoprettet, vil laserbehandlingen også have forbedret cellemetabolismen, så der sker yderligere øgning af hastigheden i helingsprocessen.

Hvilke lidelser kan behandles med laser?

Populært sagt, kan laserbehandling afhjælpe alle lidelser, hvor der er en inflammation (betændelsestilstand), eller underskud af raske, velfungerende celler. Da laseren virker på celleplan, er det blot et spørgsmål om, at identificere inflammationen, berørte led og vævsskader – og så påvirke områderne med den rette mængde laser i det rette tidsrum, og med den rette styrke.

Vi har de bedste erfaringer med at behandle for;

Sårheling

Er du kommet til skade og har et sår, hvad enten det er et dybt, overfladisk, eller dækker større områder, kan vi med ganske få behandlinger, speede helingsprocessen op – og du kommer dig hurtigere

Sportsskader

De fleste sportsskader kan behandles med laser, da der jo er tale om at reparere skaderne helt ned på celleplan. Dermed sagt, at der hvor en normal helingsproces kræver lang tid, vil laserbehandling medvirke til, at cellerne ikke alene bliver repareret, men også at helingsprocessen fremskyndes fordi cellerne fungerer endnu bedre end de normalt ville (fordi metabolismen i cellen forbedres).

Kroniske smerter

Da laserbehandling jo både kan forbedre eksisterende cellers funktioner og virke direkte mod celledød, er muligheden for, at klienter med kroniske smerter, kan have gavn af laserbehandling, stor. Dette skyldes, at ALT hvad der forårsager smerter, dårlige funktioner i f.eks. led og sener, altid skyldes en inflammation, eller en fejlfunktion i cellernes evne til at virke korrekt. Da laserbehandling både fjerner den enkelte celles dårligdomme og forbedrer dens evne til at virke efter hensigten, kan kroniske smerter, som er behandles i årevis, afhjælpes med laserbehandling.

Vil du vide mere?

Har du lyst til at læse mere om laserbehandling, forskningen inden for området og de lidt mere “nørdede” og faglige analyser af laserbehandlingens mange gavnlige effekter, kan du følge disse links.

Den biologiske forklaring

Forskningsresultater